vinumundi---buscard-LogoCirNoTXT-red

VOORWAARDEN

VERKOOPVOORWAARDEN

AANBIEDINGEN EN AANVRAGEN

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.
Bestellingen zijn pas definitief nadat ze schriftelijk zijn bevestigd en zijn ondertekend door een bevoegd lid van ons bedrijf.
Alle gevallen van overmacht ontslaan ons automatisch van de leveringsplicht.

DEADLINES

Levertijden worden slechts ter informatie gegeven. Elke vertraging in de tijd kan geen aanleiding zijn tot annulering door de klant, noch tot schadevergoeding.

ONTVANGST, LEVERING, VERVOER, RETOUR

Al onze goederen worden verzonden voor rekening en risico van de ontvangers. Elke klacht die in aanmerking moet worden genomen, moet binnen acht dagen na ontvangst van de goederen worden ingediend. De behandeling en het transport van goederen binnen het bedrijfsterrein van de klant vallen onder de verantwoordelijkheid van laatstgenoemde.

FACTUREN, BETALING

Tenzij anders bepaald, zijn al onze facturen contant betaalbaar. Bij niet-betaling van een factuur wordt het saldo onmiddellijk opeisbaar.
Wanneer de leveringen op de lange termijn worden verkocht, tegen levering van concepten of effecten die door de koper zijn geaccepteerd, wordt de standaard, zelfs gedeeltelijke betaling op een van de vastgestelde deadlines onmiddellijk opeisbaar en zonder voorafgaande kennisgeving het resterende saldo.

Alle betalingen moeten worden gedaan op het adres van de verkoper die niet van dit recht afziet door een concept op te stellen van de koper.

Het bedrag van elk van onze facturen dat niet binnen 30 dagen na de vervaldag volledig is betaald, wordt van rechtswege en zonder dat een arrestatie of dagvaarding nodig is, ineens verhoogd met 15% met een minimum van EUR 50 zonder deze bepaling van mogelijke toepassing ten aanzien van de schuldenaar van artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek te belemmeren. Bovendien is vanaf de vervaldag 12% rente wegens te late betaling verschuldigd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

We blijven eigenaar van de geleverde goederen tot de volledige betaling van de bijbehorende facturen.

Geen enkele bestuurder of transporteur is gemachtigd om deze factuur te betalen, in geval van betaling, een gekruiste cheque of een overschrijving op de rekening van VInumundi afleveren.

DOUANE DOCUMENTEN

Het administratieve ondersteuningsdocument (AAD) of het vereenvoudigde ondersteuningsdocument moet binnen 15 dagen naar behoren worden ondertekend en goedgekeurd. Als dit document niet aan ons wordt geretourneerd, zijn de accijns- en administratiekosten voor rekening van de koper.

LEVEREN & RETOURNEREN

Voor leveringen maken we gebruik van gespecialiseerde transport en koerierdiensten.

Voorafgaande aan de levering nemen we contact op voor de bevestiging en de afleverdatum van de bestelling. Reeds bestelde wijnen kunnen alleen bij hoge uitzondering worden geretourneerd. Wij betalen geen verzendkosten van aan ons retour gezonden producten als dit van tevoren niet telefonisch, schriftelijk of per e-mail aan u is toegezegd.

Wij streven er naar om een bestelling, die bij ons wordt aangemeld op een werkdag vóór 12:00 uur, 2 werkdagen later te leveren. Als u uw bestelling op wilt halen, dan kan dat in overleg vaak op devolgende werkdag dat u uw bestelling heeft geplaatst.